دوره های EMS باشگاه بیست مین فیتنس

_

1 جلسه

رایگان

یک جلسه جهت آشنایی

تست INBODY

پارکینگ

نگهداری از کودک شما
Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

8 جلسه

880.000

تومان

8 جلسه تمرین 20 دقیقه ای

رژیم غذایی

تست INBODY

پارکینگ

نگهداری از کودک شما

12 جلسه

1.280.000 تومان

12 جلسه تمرین 20 دقیقه ای

رژیم غذایی

تست INBODY

پارکینگ

نگهداری از کودک شما

16 جلسه

1.680.000 تومان

16 جلسه تمرین 20 دقیقه ای

رژیم غذایی

تست INBODY

پارکینگ

نگهداری از کودک شما

24 جلسه

2.280.000 تومان

24 جلسه تمرین 20 دقیقه ای

رژیم غذایی

تست INBODY

پارکینگ

نگهداری از کودک شما

☎️ شعبه سعادت آباد: ۲۲۳۴۷۱۴۵-۰۲۱
☎️ شعبه زعفرانیه: ۲۲۰۳۶۹۶۱۰-۰۲۱