مربیان باشگاه ۲۰ مین فیتنس

_
الناز عبدلهی

الناز عبدالهی

مربی سعادت آباد

آشنایی بیشتر…

علیرضا خادم پیر

علیرضا خادم پیر

مربی سعادت آباد

آشنایی بیشتر…

غزاله-آرین-Recovered

غزاله آرین

مربی زعفرانیه

آشنایی بیشتر…

کیانا-نیکونژاد-Recovered

کیانا نیکونژاد

مربی زعفرانیه

آشنایی بیشتر…

امیر حسین میرحسینی

امیرحسین میرحسینی

مربی زعفرانیه

آشنایی بیشتر…