نقش پیلاتس در کاهش وزن

پیلاتس پیلاتس در سال ۲۰۱۹ توسط ژوزف پیلاتس ابداع گردید. این ورزش بر روی تمام نقاط بدن تمرکز می کند ...